OM XET-SÄLLSKAPET

Detta är Xet-sällskapet

I Tumba växte den kände svenske konstnären Sven Xet Erixson upp. Han lärde sig tidigt måleriets svåra konst genom praktik och arbete i Oscar Strömblads måleri som bl.a. arbetade med dekorationsmåleri. Efter att ha skaffat sig erfarenhet hos Stockholms mest erfarna dekorationsmålare och ytterligare förkovran i mer konstnärligt måleri, vågade han språnget att bli konstnär. Karriären tog fart under 30-talet och blev en av sin tids mest ppmärksammade konstnärer. Xet-sällskapet som håller hans gärning levande genom museet i Tumba, dokumentation och rese- och mötesverksamhet anordnar varje vår och höst vandringar i hans fotspår. Vi vänder tillbaka till Xet:s Tumba, miljöerna, personerna, tidens tänkande och ett samhälle i omvandling.

Den ideella föreningen Xet-sällskapet syftar till »att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Vidare skall sällskapet underlätta forskning  och uppmärksamma annan konstnärlig produktion som har direkt samband med konstnären.

Sällskapet, som bildades 1986, har i samarbete med Botkyrka kommun byggt upp Xet-museet i anslutning till konsthallen i Tumba samt ekomuseum Xet.

Sällskapet verkar genom att:
– arrangera program och utställningar
– ge ut skrifter – se Litteratur om Xet under Arkiv
– dokumentera Xets arbeten, bl a i en verkkatalog med drygt 2 000 bilder.
– förvalta och utöka samlingarna – se Xet-museet

Ordförande i Xet-sällskapets styrelse är Leif Magnusson
Kontakt via telefon: 08-120 259 15
Kassör är Lennart Johansson. Kontakt via telefon: 0708-861020

Genom att bli medlem i sällskapet får du fortlöpande information om verksamheten och tips om andra evenemang med anknytning till Xet. Årsavgiften för enskild medlem år 2018 är 150 kr och för företag 500 kr.
Du blir medlem genom att betala in årsavgiften till postgiro 748 17–8 eller Bankgiro 5787-5205 Xet-sällskapet.
Skriv på inbetalningskortet:
Ny medlem, namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Mail till Sällskapet: leif.magnusson@mkcentrum.se

Du kan också få information genom Botkyrka konsthall, tel 072-596 62 84.