Xet-stipendium

I början av 1970-talet utfärdade Akademien för de fria konsterna – Konstakademien – ett upprop för en insamling till en fond som skulle bära Sven X-et Erixsons namn. Från institutioner och enskilda framfördes på det sättet önskemål som hade legat honom varmt om hjärtat. X-et var starkt medveten om de ekonomiska svårigheter som ofta föreligger för en konstnär omedelbart efter att ha avslutat sin utbildning. Han bidrog själv ofta personligen till att i enskilda fall försöka lösa problem som kunde uppstå i sådana situationer. Fondens ändamål är att lösa sådana övergångssvårigheter. Fonden har skapats genom frikostiga bidrag från fackförbund föreningar och enskilda.

Enligt fondens stadgar från år 1972 utdelas stipendium för ett år och kan tilldelas samma innehavare högst ytterligare ett år. Stipendiaterna utses vanligen årligen av Konstakademien och stipendiaterna har under lång tid erbjudits plats att få visa sina verk i Xet-museet i Tumba.

Abdullah Muhammad är 2022 års Xet-stipendiat

Abdullah Muhammad tilldelas 2022 års stipendium ur Sven Erixsons minnesfond med motiveringen: För ett konstnärskap som brottas med individuella, mellanmänskliga och humanitära frågor. Hans verk vittnar om hur människan allt ofta förhåller sig till en skoningslös omvärld men påminner samtidigt om konstens läkande kraft för såväl individ som samhälle.

Abdullah Muhammad kom till Sverige 2015 och ställde ut verket ”The Fall” på Konsthögskolan i Umeå 2022.

Xetsällskapet kommer att presentera verk av pristagaren 2024 i Xetmuseet.

Clara Gesang-Gottowt 2014 års Xet-stipendiat

“Motiveringen”
Clara Gesang – Gottowt tilldelas Sven X:et Erixsons stipendium för sin upptäckarlust i det färgens rike dit få förunnas tillträde. Som pant för visum krävs nyfikenhet och arbetsvilja för att mäkta med att pröva, misslyckas och komma igen. Att följa traditionen och avfärda den för nya slutsatser samt sinnligt förmedla den egna röstens poesi är målet att ödmjukt efterfråga.
Den inslagna vägen övertygar och lovar gott framöver.

Se filmen från prisutdelningen från The Royal Swedish Academy of fine arts.

En ovilja mot den etablerade kunskapen driver mig att låta måleriet förbli ett experiment. Genom en process där slump och kontroll samspelar söker jag i varje målning efter någonting nytt.
Penslar, målartrasor, lösningsmedel, gummiskrapor. Addition och subtraktion av färg. Ett prövande där den ena handlingen leder till nästa i en process där addition och subtraktion är likställda. Jag letar efter känslan av upptäckt och på samma gång ett möte med något välbekant. Plötsligt när jag målar känner jag igen mig, trots att jag befinner mig på en ny plats. Jag försöker stanna i processen då målningen väcker mina känslor, stimulerar tankarna och intresserar min blick. Ett ständigt sökande efter något jag vet vad det är först när jag ser det. Men ingen upptäckt är fulländad. Varje ny målning är ett möjligt alternativ till den föregående och en ledtråd till nästkommande

  • Clara Gesang-Gottowt

Clara Gesang-Gottowt är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
där hon tog sin examen 2013. Gesang-Gottowt har bland annat ställt ut på AnnaElle Gallery, Galleri Thomas Wallner, Nacka Konsthall, Augélimuseet och på konsthallen Brandenburgischer Kunstverein Potsdam, Tyskland.
Gesang-Gottowt bor och arbetar i Stockholm.

För mer info : www.gesang-gottowt.se

Ett exempel på Claras konst:
Utan titel, olja på duk, 148x125cm, 2015.
Foto: Michael Lüder.

Maria Jönsson 2009 års Xet-stipendiat

Bakgrund
Maria Jönson Nassos, född 1979 i Uppsala tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2008. Efter flera år i Stockholm och på västkusten (Lysekil och Uddevalla) är Maria sedan 2013 bosatt i sin hemstad Uppsala. Utöver sin konstnärliga utbildning har Maria lärarexamen i ämnet Bild från Göteborgs universitet. Hon har undervisat i bild på grundskolenivå samt på det estetiska programmet i gymnasiet och håller i kurser på förberedande konstskolor. Maria Jönson Nassos var även verkstadsansvarig för screentrycksavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän 2008-2013, där hon bland annat höll i kurser genom Gerlesborgsskolan.

Konstnärlig verksamhet
Det konstnärliga arbetet är koncentrerat på bilder i form av måleri och olika trycktekniker. Intresset är inriktat på bilden som mångdimensionell i form av både yta och djup. Olika lager och skikt spelar mot varandra i ett bildrum som på många sätt är oändligt. Material, färg och komposition är viktigt för uttryck och stämning, men även innehållet och det berättande är av stor betydelse. Tidigare innehöll bilderna en blandning av föreställande och abstrakta element. Under senare tid har dock ett rent abstrakt språk kommit att bli allt mer tongivande.

Februari 2009 tilldelades Maria Jönson Sven X:et Erixsons stipendium med motiveringen:
”Naturintrycken hos Maria Jönson splittras och återförenas på de stora ytorna med en friskhet och en lekfullhet som ger upphov till en både dekorativ yta och ett djup. Hon spänger den målade bildens ramar på ett sätt som för tankarna till orientaliska skärmar och bildrullar. Detta skapar en livlighet som fyller rummet och engagerar betraktaren.”
För mer information och bilder, se hemsida: www.nassosart.se

Ett exempel på Marias konst:
Skiktat bildrum.

Tidigare mottagare av Xet sitipendiet

2022                    Abdullah Muhammed
2019                     Leo Park
2018                     Linda Pedersen 
2017                     Mark Frygell
2016                     Fabian Tholin
2015                     Nils Johansson
2014                     Clara Gesang-Gottowt
2013                     Maria Bajt
2012                     Susanna Serrander
2010                     Malin Holmberg
2008                     Emelie Björck
2007                     Jenny Crisp
2006                     Anna Strid
2005                     Mattias Åkerfeldt
2004                     Tilda Lovell
2003                     Stina Stigell
2002                     Mårten Carlsson
2001                     Christina Berglund
2000                     Ulrica Lundberg
1999                     Ingen utdelning
1998                     Carl-Fredrik Ekström 
1997                     Helena Isoz