STYRELSEN FÖR Xet-SÄLLSKAPET

Ordförande: Leif Magnusson
Kassör: Eva Thunborg
Sekreterare: Jan Kylhammar

Ledamöter:
Eva Jansson
Gunilla Zetterlund
Per-Jonas Nordell
Gunnar Strömblad
Paulina Sokolow
Jörgen Sverin