STYRELSEN FÖR Xet-SÄLLSKAPET

Ordförande: Leif Magnusson
Kassör: Eva Thunborg
Sekreterare: Jan Kylhammar

Ledamöter:
Eva Jansson
Gunilla Zetterlund
Ewa Stenbeck
Pernilla Conde-Hellman
Paulina Sokolow
Gunnar Strömblad
Miriam Andersson