Humanitet

Mappen ”Humanitet” utgavs 1933 av en grupp konstnärer i en mycket begränsad upplaga. Xet gjorde omslaget med verket ”Krigets levande ansikte” och mappens första bild, ”Oss har ingenting hänt” föreställande några avrättningsscener inramat av ett hakkors. Mappen bekostades av konstnärerna själva och trycktes i en begränsad upplaga som inte uppnådde 100 ex vilket var målet. Temat för mappen var ”Mot fascism, krig och diktatur”. 1933 var alltså året för Xets första grafiska insats, samma år som Adolf Hitler fick makten att leda Tyskland och inleda det som skulle komma bli ett andra världskrig. Förutom Xet bidrog bl.a. Albin Amelin, Erik Gnista och Sven Storm med verk tillsammans med sju andra konstnärer.