LITTERATUR

Litteratur om Xet och hans verk

Skrifter utgivna av eller i samarbete med Xet-sällskapet

1. Att möta Xet av Hans Eklund (36 sid), 1991.
“Jag är för farao ingen proletärmålare… min farsa var en köpman”. Detta och många andra drastiska uttalanden finns i denna essä. Skriften innehåller även en kort redogörelse av Färg och Form-gruppen.

2. Xet går till tryck av Anna Sara Ehrling m fl. (32 sid), 1992. Katalog till en grafisk samlingsutställning 1992-1994 i samverkan mellan Xet-sällskapet och Stockholms läns konstmuseum.

3. Xet utan gränser och Melodier vid torget av Leif Magnusson (38 sid), 1993. Uppsatser om två offentliga konstutsmyckningar sedda genom två medhjälpare till Xet.

4. Målarna i gänget av Ester Värnlund (32 sid), 1994. Ester Värnlund var gift med dramatikern och författaren Rudolf Värnlund. Skriften är en minnesteckning från några år i slutet av 1920-talet och i början av 30-talet, då konstnärer och författare umgicks flitigt i ett gemensamt sökande efter konstens uppgift och mening.

5. Xet – Sven Erixson i Tumba och Stockholm, lärling, gesäll, målare av Hans Eklund (54 sid), 1995. Katalog till Stockholms stadmuseums stora utställning 1995. Den beskriver flertalet verk på utställningen och ger en god inblick i konstnärens första steg i karriären. Flera färgreproduktioner.

6. Xet och Saltsjöbaden av Lars Westman (122 sid), utgiven i samarbete med Carlsson Bokförlag 1996. En liten kultbok om konst, Xet, Saltis och mycket annat.

7. Resa i färg av Hans Eklund (48 sid), 1998. Skriften producerades i samarbete med Millesgården och behandlar Xets förhållande till resor. Särskilt framhålls verket “Resa i färg”.

8. Arvet efter Ivar Lo och Xet, red. Göran Holmberg (82 sid), 1999.
Boken, som är utgiven i samarbete med ABF Stockholm och Ivar Lo-sällskapet, debatterar hur man finner värden för dagen i gårdagen med Xets och Ivar Lo:s arbeten som utgångspunkt. Den är tänkt att fungera som cirkelmaterial kring temat: “Att göra revolution med några citroner” (citat hämtat från Ivar Lo i en diskussion om konstens uppgift).

9. Xet med andra ögon (50 sid), 1999 . Hundraårsdagen av Xets födelse uppmärksammades genom en utställning, där 16 inbjudna konstnärer gestaltade sitt högst personliga förhållande till Xet.

10. Ingeborg Erixson – Bojan, poet och konstnärshustru av Anna Sara Ehrling (48 sid), 2002. Xets hustru Bojan gav ut flera diktsamlingar. Här speglas hennes roller som poet, konstnärshustru, mor – och smakdomare åt den känsliga naivisten Sven Erixson.

11. Castenfors M, red. Sven Xet Erixson. Introduktionstext med riktligt bildmaterial till utställning på Liljevalchs 20 september–7 december 2003. 122 sidor, drygt 60 Xet-verk i färg. Med essäer också av Kent Lindfors, Beate Sydhoff (om monumentalkonsten) och Hugo Palmsköld.

12. Karlsson Y, red. Xet som grafiker (16 sid), 2005. Skrift utgiven i samband med utställningen ”Sven Xet Erixson – grafiken och grafikern, Botkyrka konsthall och Xet-museet, 10 juni–19 augusti 2005.

13. Två filmer om Xet av Curt Strömblad på DVD. Här samlas dessutom ett extramaterial om några platser som ingår i Ekomuseet. Filmaren Curt Strömblad gjorde en film om Xets bildvärld 1961-1962 i samband med utställningen på Liljevalcs konsthall, Xets första retrospektiva utställning. En av filmerna är ett samtal med Sven från 1963, en av få intervjuer där Xet berättar om sin konst.

14. Xets lustgård av Ulf Linde. Här vävs flera texter av Ulf Linde samman till en essä med bildtexter från flera tidiga Xetverk som Linde använt i en presentation genom diabilder. Dessa texter är överförda från tal till text. I boken finns även en inspelning från Moderna Museet 24/2 1981 då Ulf Linde höll en föreläsning om Xet. Boken är utgiven av Almlöfs Förlag 2012.

15. Sven Xet Erixson A-Ö av Leif Magnusson utgavs i samband med framtaget av den första basutställningen i Xetmuseet. Boken har en annorlunda ingång till Xets liv och bildvärld. Syftet är att hitta kopplingar till hans mångfald och har genomgående låga trösklar till verken och konstnären.

16. Starke Ville – den vandrande målargesällen sommaren 2013. Boken skildrar målaren Starke Ville och mötet med Xet. Leif Magnusson har skrivit texten som en saga för barnsliga vuxna. Sagan innehåller dock mycket material som är fakta förmedlat av familjen Strömblad och Ingeborg Erixson mfl.

Andra grundläggande verk om Sven Xet Erixsons liv och verk

-Erixson Ingeborg. Xet. De unga åren. Stockholm: Bonniers, 1978. 324 sidor.
Xets hustru Bojan skildrar konstnärens bakgrund, uppväxt, lärlingsår med motgångar och glädjeämnen under tiden fram till 1931, då han etablerat sig som fri konstnär.

-Åström LE, Holmér F, Bjurström P. Sven Erixsons konst. Stockholm: Sveriges allmänna konstförening, 1967. 213 sidor.Nästan en helhetsbild av Xets liv och bedömning av hans gärning som konstnär, inklusive skapare av monumentalkonst och teaterdekor. Boken kom ut två år före den största utställningen av hans verk, som visades på Moderna museet under 1969-70.

-Nyström AL, Nyström C. Sven Xet Erixsons grafik. Sundsvall: Sinklarförlaget, 1976. 207 sidor. Heltäckande om Xets grafik, med färgbilder av 165 verk, uppgifter om mått, upplagor, signering etc.

-Hodin J. Sven Erixson. I serien Svenska målare. Stockholm: Esselte, 1940 (utökad upplaga 1947). 93 sidor. Av intresse främst som den första monografin över Xets verk fram till 1940 (1947).

-Åström LE. Sven Erixson. I serien Bonniers små konstböcker. Stockholm: Albert Bonniers, 1963. 29 sidor. En kortare föregångare till Sveriges allmänna konstförenings monografi 1967 (se ovan).

-Blomberg E. En ”primitivist”. I: Från Josephson till Picasso. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1946: 159-195.Konstkritikern Erik Blomberg, som var en av de första att ge ett erkännande åt Xets verk, analyserar målarens utveckling och några av hans centrala verk.

Tre artiklar i Konstrevy värderar en rad av Xets centrala verk före mitten av 1940–talet:
-Blomberg E. En äkta naivist. Konstrevy 1941; 17 (häfte 5): 168-179.
-Meurice O. Sven Erixson – mannen och målaren. Konstrevy 1941; 17 (häfte 5): 180-183.
-Jaensson K. Den spontane konstnärens styrka och svaghet. Konstrevy 1945; 21 (häfte 2-3): 116-119.

-Palmer T. Sven Erixson. I Svenskt konstnärslexikon II. 1953: 155-158.

Ett urval litteratur om olika aspekter av Xets konstnärskap och introduktionstexter till de mest omfattande utställningarna.

-Dalenstam B. Sven X-et Erixsons teatermåleri 1944-1961. Uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, vårterminen 1985. Stencil, 73 sidor. Omfattande översikt av Xets arbeten för scenen, med skisser, scenbilder m m.
(Förteckning över en mängd skisser osv fram till 1948 finns i katalogen till en utställning i Blanchs konstgalleri februari-mars 1948 ”Sven Erixson. Målningar och skisser till Blodsbröllop, Richard III, De vises sten”. Senare tillkom bl a skisser för Aniara, vilka ställdes ut på Färg och Form 1959.)

-Palmsköld H. I konstens tecken. Halmstad: Spektra, 1990. 199 sidor.
Fokuserar på Xets liv och arbete i Söndrum, där han utgjorde en central gestalt i den informella Söndrumskolonin med bl a flera konstnärer från Halmstadgruppen.

-Eklund H. Sven Erixson och Norrland. Umeå: Bildmuseet, 1996. 16 sidor.
Introduktion och katalog till utställning med några av Xets centrala verk med motiv från Norrland.

-Magnusson L, red. Xet Sven Erixson. Återkomsten. Botkyrka konsthall 2–24 november 1985. Tumba: Botkyrka kulturförvaltning, 1985. 30 sidor.
Katalog till utställning som har Xets uppväxt och verk med anknytning till Tumba som tema.

-Blomberg E. X-et. Introduktionstext och katalog till utställningen ”Sven Erixson”, Liljevalchs 12 oktober-12 november 1961. 88 sidor. (369 målningar samt teckningar, grafik, skisser, dekorativa verk samt arbeten för teatern ställdes ut.)

-Linde U. Till Xet. Introduktionstext och katalog till utställningen på Moderna museet 8/11 1969–6/1 1970. (203 verk ställdes ut.)

-Hoppe R. Liv-Död-Liv. Fresken i Heliga Korsets kapell. Specialnummer, Konstrevy 1940; 16:13-20.

-Hoppe Ragnar. Melodier vid torget. Sven Erixsons gobeläng i Göteborgs konserthus. I: Från Pilo till X-et. Stockholm: Almqvist & Wiksell, Gebers, 1954:267-272.

– Holm I. Harry Martinson i målarnas mitt. Stockholm: Carlssons bokförlag/Waldemarsudde, 2004.