OM XET-MUSEET

Xetmuseet i Tumba har skapats i nära samarbete mellan ideella Xet-sällskapet och Kultur-Fritidsförvaltningen och dess konsthall i Botkyrka kommun. Vid starten 1986 efter utställningen ”Återkomsten” i Botkyrka konsthall påbörjades uppbyggnaden av en samling orginalverk och grafik. Förutom detta ingick insamling av tidningsklipp, brev, fotografier och artefakter som hade koppling till Xet.

Museet inrymdes till en början i ett rum på plan 2 kommunalhuset på Tumba gärde. I samband med flytten till Tumba centrum integrerades museet med Botkyrka konsthall. Vid ombyggnaden i centrum flyttades konsthall till övre markplan i anslutning till biblioteket.
2018 stängde konsthallen och Xetmuseet fick en ny entré via biblioteket vilket innebar ökade exponeringsmöjligheter för museet. Nyinvigningen skedde i oktober 2018.
Det mångåriga arbetet med att bygga museet har haft ett starkt stöd av familjen Erixson. De har både donerat och deponerat verk samt varit ett stort stöd för olika initiativ som tagits av Xet-sällskapet och Botkyrka kommun. Flera privatpersoner har skänkt saker till museet eller på andra sätt bidragit till samlingarna eller gjort arbetsinsatser.

Xetmuseet drivs i samarbete
med Botkyrka Konsthall

Boka en egen visning

Boka en visning! På 60 minuter lär vi känna konstnären Sven Xet Erixson. Vi möter några av hans kända målningar och de olika uttrycksformer som han använde under 1900-talet. Kostnad: 1 300 kr

Boka ett samtal om ett tema som Xet gjort konst om?

Det kan handla om ordet humanitet? Vad står vi idag med detta begrepp?
Välfärdssamhället Sverige 1920 – 1960-talet? Xet verkade på många sätt med att gestalta det nya Sverige som tog form under dessa år. Vad kan vi lära oss av konst? Blir vi bättre som människor av att umgås med bilder?

Kontakta oss för kostnadsförslag.

Kontakt:
leif.magnusson@lucs.se eller g.zetterlund@telia.com

Xet-museet och samlingen

Xet-museet har originalverk, skisser och grafik av Xet samt en klipp- och brevsamling.
Samlingen har skapats genom donationer från familjen Erixson,
Färg och Form, privatpersoner samt genom strategiska inköp gjorda av Botkyrka kommun och Xet-sällskapet. -Oljor, gouacher och akvareller i urval -Skisser i urval -Grafik i urval Muset strävar efter att visa en bred bild av Xets verksamhet samt skapa en komplett grafiksamling. Xet-museet förfogar även över ca 140 grafiska blad av Xets totala produktion på 165 blad. Utöver konstnärliga arbeten finns i museet föremål från Xets sista ateljé i hemmet på Tattbyvägen 12 i Saltsjöbaden. I samlingen finns även det skåp som avbildats på målningen “Interiör Dalagatan” (1928), där Xet på dörrarnas insida porträterat sig själv och hustrun Bojan – samt en målarkärra som varit i bruk hos målarmästare Oscar Strömblad i Tumba, där Xet som 13-åring började som lärling.

Var finns Xet-museet?

Entrén till Xet-museet är i Tumba bibliotek.

Adressen är Tumba torg 105. Telefon till biblioteket är 08-530 629 31.

För öppettider hänvisas till bibliotekets hemsida.

MED BIL

Biblioteket ligger på Tumba torg, ovanför Tumba centrum. Cirka femtio meter från biblioteket finns dels en parkeringsplats, dels ett parkeringsgarage. Parkering är gratis i 3 timmar med p-skiva.

MED PENDELTÅG

För att komma till oss med pendel åker du linjen som går mellan Södertälje och Märsta eller Uppsala. Stationen heter Tumba. Välj den uppgång som ligger i riktning söderut. Det tar ett par minuter att gå till biblioteket från pendeltågsstationen. Följ gången till centrum från stationen. Du kommer in till oss både från centrum och från torget. Från centrum kan du antingen åka hiss eller ta trappor. Vill du gå via torget så hittar du utgången precis bredvid Pressbyrån.

MED BUSS

Busstorget ligger precis utanför Tumba centrum. Åk rulltrapporna upp mot stationen och gå ut på torget genom utgången via Pressbyrån, eller gå in i centrum och ta hiss eller trappor upp till oss.

Ingången till biblioteket

Det finns två entréer. En från galleriet och en från Tumba torg 105. Det finns en hiss, som saknar taltjänst och punktskrift. Det finns ingen rulltrappa och ingen ramp. Det finns dörröppnare på våra entrédörrar men inte på hissen.

I biblioteket

Lokalerna är tillgängliga för rullstolsburna och för permobil.

Ekomuseet och Xet

Xet växte upp i Tumba i början av 1900-talet.
Fyra för konstnären viktiga platser har märkts ut med skyltar. När man promenerar runt i Tumba kan man därför få en bild av hur det var i stationssamhället för hundra år sedan. I Xet museet finns alltid information om hur man kan komma i kontakt med verken.
Idén med att åka eller promenera runt i olika miljöer och Offentliga rum med konstverk kan jämföras med att besöka ett större museum. Vår tanke är alltså att focusera på Xet delen i ett mindre museum vid Botkyrka konsthall, dels i ett “gränslöst” museum med “ekon” av konstnärens liv och verk -ett slags friluftsmuseum för Xets konst. Det kallas ekomuseet.

Platserna av intresse är:
1. Xet museet & Botkyrka konsthall
2. Tumba station
3. Tumbascenen
4. Biografen
5. Oscar Strömblads måleri
6. Xets föräldrarhem
7. Ängskyrkan
8. Botkyrka kyrka
9. Huddinge kommunalhus
10. ABF Huddinge
11. Hallunda Folkets hus
12. Segersjö Folkets hus
13. Myrstugeberget i listan

Ladda här ner informationsbroschyr med bl.a. karta och platsbeskrivningar
Hämta HÄR

Se Tumba vandringen här på Xets web-sida.
Er ciceron är Leif Magnusson från Xet sällskapet.
Filmsekvensen är hämtad från DVDn “Två filmer om Xet av Curt Strömblad”.
Hela DVDn går att köpa av Xet sällskapet. Mer info HÄR

Museets samling

Förteckning Xetmuseetssamling v3

 

Se förstorad pdf här

Museifonden

Xet-sällskapets styrelse beslutade 2019 att inrätta en fond för att utveckla museets verksamhet. Alla som vill bidra är välkomna att göra så genom att lämna en gåva, liten eller stor. Det gör du enklast genom att använda fondens bankgiro 920299-5.
Nedan följer fondens stadgar.

 


Stadgar för Xet-sällskapets Museiefond.

§ 1.
Xet-sällskapets styrelse har beslutat att inrätta en egen konstfond. Tanken med fonden är att skapa medel för att utveckla Xet-museets verksamhet. Xets konst speglar både den tid som han var verksam och vår samtid. Flera av hans idéer om konst lever vidare och hittar nya uppföljare och vinklar.
Fondmedlen ska ge alla Xet-vänner och konstintresserade större möjligheter att se Xets konst både på plats och digitalt. Xet-museet är den plattform som möjliggör möten med Xet för en bred målgrupp. Xet-sällskapet vill göra museet ännu mer intressant för besökare. Vi vill helt enkelt sprida mer kunskap om Xet och hans konst till en bredare publik. Genom Museiefonden vänder vi oss till medlemmar, privatpersoner, organisationer och företag med förhoppning och önskan om medel för vår fond.

§2.
Xet-sällskapets styrelse fattar beslut om användning av medel. Sällskapets kassör är utsedd av styrelsen att hantera förvaltningen av fonden och rapportera till sällskapets styrelse.

§ 3.
Fondens medel får endast användas för inköp till museet eller förvaltning av samlingen.

§ 4.
Fonden har ett eget konto som Xet-sällskapet tecknar och förvaltar.

§ 5.
Xet-sällskapet har beslutat att överskott av grafikförsäljningen ingår som en del i fondens intäkter.

§ 6.
Fonden skall årligen revideras av extern revisor. Revisor väljs vid Xet-
sällskapets årsmöte.

§ 7.
Inköp skall redovisas på Xet-museets hemsida, eller på annat lämpligt sätt som återkopplar hur fonden används för medlemmarna i Xet-sällskapet.

§ 8.
Bidragsgivare kan vara anonyma om så önskas. Om bidragsgivare så önskar kan en donation ges för inköp av ett specifikt verk.

§ 9.
Vid fondens upphörande beslutar Xet-sällskapets årsmöte om hur eventuella tillgångar ska disponeras.