OM XET-MUSEET

Xetmuseet i Tumba har skapats i nära samarbete mellan ideella Xet-sällskapet och Kultur-Fritidsförvaltningen och dess konsthall i Botkyrka kommun. Vid starten 1986 efter utställningen ”Återkomsten” i Botkyrka konsthall påbörjades uppbyggnaden av en samling orginalverk och grafik. Förutom detta ingick insamling av tidningsklipp, brev, fotografier och artefakter som hade koppling till Xet.

Museet inrymdes till en början i ett rum på plan 2 kommunalhuset på Tumba gärde. I samband med flytten till Tumba centrum integrerades museet med Botkyrka konsthall. Vid ombyggnaden i centrum flyttades konsthall till övre markplan i anslutning till biblioteket.
2018 stängde konsthallen och Xetmuseet fick en ny entré via biblioteket vilket innebar ökade exponeringsmöjligheter för museet. Nyinvigningen skedde i oktober 2018.
Det mångåriga arbetet med att bygga museet har haft ett starkt stöd av familjen Erixson. De har både donerat och deponerat verk samt varit ett stort stöd för olika initiativ som tagits av Xet-sällskapet och Botkyrka kommun. Flera privatpersoner har skänkt saker till museet eller på andra sätt bidragit till samlingarna eller gjort arbetsinsatser.

Xetmuseet drivs i samarbete
med Botkyrka Konsthall

Visning

Välkommen att beställa en visning av Xet-museet. Grupper på 10-20 personer kan boka en exklusiv visning av museet av en kunnig guide.
Kostnad 1.500:-. Skicka en förfrågan till g.zetterlund(at)telia.com.

Xet-museet och samlingen

Xet-museet har originalverk, skisser och grafik av Xet samt en klipp- och brevsamling.
Samlingen har skapats genom donationer från familjen Erixson,
Färg och Form, privatpersoner samt genom strategiska inköp gjorda av Botkyrka kommun och Xet-sällskapet. -Oljor, gouacher och akvareller i urval -Skisser i urval -Grafik i urval Muset strävar efter att visa en bred bild av Xets verksamhet samt skapa en komplett grafiksamling. Xet-museet förfogar även över ca 140 grafiska blad av Xets totala produktion på 165 blad. Utöver konstnärliga arbeten finns i museet föremål från Xets sista ateljé i hemmet på Tattbyvägen 12 i Saltsjöbaden. I samlingen finns även det skåp som avbildats på målningen “Interiör Dalagatan” (1928), där Xet på dörrarnas insida porträterat sig själv och hustrun Bojan – samt en målarkärra som varit i bruk hos målarmästare Oscar Strömblad i Tumba, där Xet som 13-åring började som lärling.

Var finns Xet-museet?

Entrén till Xetmuseet är i Tumba bibliotek. (från innecentrumet, ta trappan vid Dressman till övervåningen)
Öppettiderna är mån – tor 09.00-20.00, fredagar 11.00-17.00, lör – sön 11.00-15.00
Adressen är Tumba torg 105. Telefon till biblioteket är 08-53062931.

För öppettider under jul, midsommar etc vänligen gå till bibliotekets hemsida: https://bibliotek.botkyrka.se//>sv/library-page/tumba-bibliotek?refId=dxQdn

MED BIL

Biblioteket ligger på Tumba torg, ovanför Tumba centrum. Cirka femtio meter från biblioteket finns dels en parkeringsplats, dels ett parkeringsgarage. Parkering är gratis i 3 timmar med p-skiva.

MED PENDELTÅG

För att komma till oss med pendel åker du linjen som går mellan Södertälje och Märsta eller Uppsala. Stationen heter Tumba. Välj den uppgång som ligger i riktning söderut. Det tar ett par minuter att gå till biblioteket från pendeltågsstationen. Följ gången till centrum från stationen. Du kommer in till oss både från centrum och från torget. Från centrum kan du antingen åka hiss eller ta trappor. Vill du gå via torget så hittar du utgången precis bredvid Pressbyrån.

MED BUSS

Busstorget ligger precis utanför Tumba centrum. Åk rulltrapporna upp mot stationen och gå ut på torget genom utgången via Pressbyrån, eller gå in i centrum och ta hiss eller trappor upp till oss.

Ingången till biblioteket

Det finns två entréer. En från galleriet och en från Tumba torg 105. Det finns en hiss, som saknar taltjänst och punktskrift. Det finns ingen rulltrappa och ingen ramp. Det finns dörröppnare på våra entrédörrar men inte på hissen.

I biblioteket

Lokalerna är tillgängliga för rullstolsburna och för permobil.

Xet-stipendium

I början av 1970-talet utfärdade Akademien för de fria konsterna – Konstakademien – ett upprop för en insamling till en fond som skulle bära Sven X-et Erixsons namn. Från institutioner och enskilda framfördes på det sättet önskemål som hade legat honom varmt om hjärtat. X-et var starkt medveten om de ekonomiska svårigheter som ofta föreligger för en konstnär omedelbart efter att ha avslutat sin utbildning. Han bidrog själv ofta personligen till att i enskilda fall försöka lösa problem som kunde uppstå i sådana situationer. Fondens ändamål är att lösa sådana övergångssvårigheter. Fonden har skapats genom frikostiga bidrag från fackförbund föreningar och enskilda.

Enligt fondens stadgar från år 1972 utdelas stipendium för ett år och kan tilldelas samma innehavare högst ytterligare ett år. Stipendiaterna utses vanligen årligen av Konstakademien och stipendiaterna har under lång tid erbjudits plats att få visa sina verk i Xet-museet i Tumba.

Clara Gesang-Gottowt 2014 års Xet-stipendiat

“Motiveringen”
Clara Gesang – Gottowt tilldelas Sven X:et Erixsons stipendium för sin upptäckarlust i det färgens rike dit få förunnas tillträde. Som pant för visum krävs nyfikenhet och arbetsvilja för att mäkta med att pröva, misslyckas och komma igen. Att följa traditionen och avfärda den för nya slutsatser samt sinnligt förmedla den egna röstens poesi är målet att ödmjukt efterfråga.
Den inslagna vägen övertygar och lovar gott framöver.

Se filmen från prisutdelningen från The Royal Swedish Academy of fine arts

En ovilja mot den etablerade kunskapen driver mig att låta måleriet förbli ett experiment. Genom en process där slump och kontroll samspelar söker jag i varje målning efter någonting nytt.
Penslar, målartrasor, lösningsmedel, gummiskrapor. Addition och subtraktion av färg. Ett prövande där den ena handlingen leder till nästa i en process där addition och subtraktion är likställda. Jag letar efter känslan av upptäckt och på samma gång ett möte med något välbekant. Plötsligt när jag målar känner jag igen mig, trots att jag befinner mig på en ny plats. Jag försöker stanna i processen då målningen väcker mina känslor, stimulerar tankarna och intresserar min blick. Ett ständigt sökande efter något jag vet vad det är först när jag ser det. Men ingen upptäckt är fulländad. Varje ny målning är ett möjligt alternativ till den föregående och en ledtråd till nästkommande

  • Clara Gesang-Gottowt

Clara Gesang-Gottowt är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
där hon tog sin examen 2013. Gesang-Gottowt har bland annat ställt ut på AnnaElle Gallery, Galleri Thomas Wallner, Nacka Konsthall, Augélimuseet och på konsthallen Brandenburgischer Kunstverein Potsdam, Tyskland.
Gesang-Gottowt bor och arbetar i Stockholm.

För mer info : www.gesang-gottowt.se

Ett exempel på Claras konst:
Utan titel, olja på duk, 148x125cm, 2015.
Foto: Michael Lüder.

Maria Jönsson 2009 års Xet-stipendiat

Bakgrund
Maria Jönson Nassos, född 1979 i Uppsala tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2008. Efter flera år i Stockholm och på västkusten (Lysekil och Uddevalla) är Maria sedan 2013 bosatt i sin hemstad Uppsala. Utöver sin konstnärliga utbildning har Maria lärarexamen i ämnet Bild från Göteborgs universitet. Hon har undervisat i bild på grundskolenivå samt på det estetiska programmet i gymnasiet och håller i kurser på förberedande konstskolor. Maria Jönson Nassos var även verkstadsansvarig för screentrycksavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän 2008-2013, där hon bland annat höll i kurser genom Gerlesborgsskolan.

Konstnärlig verksamhet
Det konstnärliga arbetet är koncentrerat på bilder i form av måleri och olika trycktekniker. Intresset är inriktat på bilden som mångdimensionell i form av både yta och djup. Olika lager och skikt spelar mot varandra i ett bildrum som på många sätt är oändligt. Material, färg och komposition är viktigt för uttryck och stämning, men även innehållet och det berättande är av stor betydelse. Tidigare innehöll bilderna en blandning av föreställande och abstrakta element. Under senare tid har dock ett rent abstrakt språk kommit att bli allt mer tongivande.

Februari 2009 tilldelades Maria Jönson Sven X:et Erixsons stipendium med motiveringen:
”Naturintrycken hos Maria Jönson splittras och återförenas på de stora ytorna med en friskhet och en lekfullhet som ger upphov till en både dekorativ yta och ett djup. Hon spänger den målade bildens ramar på ett sätt som för tankarna till orientaliska skärmar och bildrullar. Detta skapar en livlighet som fyller rummet och engagerar betraktaren.”
För mer information och bilder, se hemsida: www.nassosart.se

Ett exempel på Marias konst:
Skiktat bildrum.

Tidigare mottagare av Xet sitipendiet

2019                     Leo Park
2018                     Linda Pedersen 
2017                     Mark Frygell
2016                     Fabian Tholin
2015                     Nils Johansson
2014                     Clara Gesang-Gottowt
2013                     Maria Bajt
2012                     Susanna Serrander
2010                     Malin Holmberg
2008                     Emelie Björck
2007                     Jenny Crisp
2006                     Anna Strid
2005                     Mattias Åkerfeldt
2004                     Tilda Lovell
2003                     Stina Stigell
2002                     Mårten Carlsson
2001                     Christina Berglund
2000                     Ulrica Lundberg
1999                     Ingen utdelning
1998                     Carl-Fredrik Ekström 
1997                     Helena Isoz

Ekomuseet och Xet

Xet växte upp i Tumba i början av 1900-talet.
Fyra för konstnären viktiga platser har märkts ut med skyltar. När man promenerar runt i Tumba kan man därför få en bild av hur det var i stationssamhället för hundra år sedan. I Xet museet finns alltid information om hur man kan komma i kontakt med verken.
Idén med att åka eller promenera runt i olika miljöer och Offentliga rum med konstverk kan jämföras med att besöka ett större museum. Vår tanke är alltså att focusera på Xet delen i ett mindre museum vid Botkyrka konsthall, dels i ett “gränslöst” museum med “ekon” av konstnärens liv och verk -ett slags friluftsmuseum för Xets konst. Det kallas ekomuseet.

Platserna av intresse är:
1. Xet museet & Botkyrka konsthall
2. Tumba station
3. Tumbascenen
4. Biografen
5. Oscar Strömblads måleri
6. Xets föräldrarhem
7. Ängskyrkan
8. Botkyrka kyrka
9. Huddinge kommunalhus
10. ABF Huddinge
11. Hallunda Folkets hus
12. Segersjö Folkets hus

Ladda här ner informationsbroschyr med bl.a. karta och platsbeskrivningar
Hämta HÄR

Se Tumba vandringen här på Xets web-sida.
Er ciceron är Leif Magnusson från Xet sällskapet.
Filmsekvensen är hämtad från DVDn “Två filmer om Xet av Curt Strömblad”.
Hela DVDn går att köpa av Xet sällskapet. Mer info HÄR

Museets samling

Förteckning Xetmuseetssamling v3

 

Se förstorad pdf här

Museifonden

Xet-sällskapets styrelse beslutade 2019 att inrätta en fond för att utveckla museets verksamhet. Alla som vill bidra är välkomna att göra så genom att lämna en gåva, liten eller stor. Det gör du enklast genom att använda fondens bankgiro 920299-5.
Nedan följer fondens stadgar.

 


Stadgar för Xet-sällskapets Museiefond.

§ 1.
Xet-sällskapets styrelse har beslutat att inrätta en egen konstfond. Tanken med fonden är att skapa medel för att utveckla Xet-museets verksamhet. Xets konst speglar både den tid som han var verksam och vår samtid. Flera av hans idéer om konst lever vidare och hittar nya uppföljare och vinklar.
Fondmedlen ska ge alla Xet-vänner och konstintresserade större möjligheter att se Xets konst både på plats och digitalt. Xet-museet är den plattform som möjliggör möten med Xet för en bred målgrupp. Xet-sällskapet vill göra museet ännu mer intressant för besökare. Vi vill helt enkelt sprida mer kunskap om Xet och hans konst till en bredare publik. Genom Museiefonden vänder vi oss till medlemmar, privatpersoner, organisationer och företag med förhoppning och önskan om medel för vår fond.

§2.
Xet-sällskapets styrelse fattar beslut om användning av medel. Sällskapets kassör är utsedd av styrelsen att hantera förvaltningen av fonden och rapportera till sällskapets styrelse.

§ 3.
Fondens medel får endast användas för inköp till museet eller förvaltning av samlingen.

§ 4.
Fonden har ett eget konto som Xet-sällskapet tecknar och förvaltar.

§ 5.
Xet-sällskapet har beslutat att överskott av grafikförsäljningen ingår som en del i fondens intäkter.

§ 6.
Fonden skall årligen revideras av extern revisor. Revisor väljs vid Xet-
sällskapets årsmöte.

§ 7.
Inköp skall redovisas på Xet-museets hemsida, eller på annat lämpligt sätt som återkopplar hur fonden används för medlemmarna i Xet-sällskapet.

§ 8.
Bidragsgivare kan vara anonyma om så önskas. Om bidragsgivare så önskar kan en donation ges för inköp av ett specifikt verk.

§ 9.
Vid fondens upphörande beslutar Xet-sällskapets årsmöte om hur eventuella tillgångar ska disponeras.

Logga in

Glömt lösenordet?